Vivim en un món capitalista i competitiu que fa que, dins del sector cultural, sovint hi trobem situacions de poca comunicació i poc diàleg, precarietat i molta inestabilitat laboral. Convençudes que una altra manera de fer les coses no és només possible sinó necessària, a La Sirga ens obrim camí a contracorrent i ens refermem en uns valors que són els que ens han empès a constituir-nos en cooperativa:

Democràcia participativa

Totes les persones que formem part de La Sirga decidim conjuntament quins projectes ens interessen i cap on volem avançar col·lectivament.

Treball col·laboratiu

No totes ho fem tot, perquè tenim àrees especialitzades de treball, però vetllem perquè la nostra feina sigui col·laborativa i contribuïm i participem entre nosaltres en totes les tasques que duem a terme.

Transparència

Cada trimestre celebrem una assemblea general que ens serveix perquè totes les persones sòcies estiguem al corrent dels diversos àmbits de gestió de La Sirga.

Transformació social

A La Sirga estem convençudes que la cultura i l’educació són motors per millorar el món on vivim, tan ple de desigualtats i injustícies. Volem aportar les nostres experiències i sabers per a oferir espais educatius i de creixement que siguin respectuosos, sostenibles i diversos.