La Sirga som una cooperativa que treballem en museus i equipaments culturals del Gironès i l’Empordà amb una doble tasca. Per una banda desenvolupem projectes de forma integral, encaminats a impulsar els recursos educatius dels espais, potenciar el vincle d’allò cultural amb l’entorn, i facilitar experiències culturals i artístiques per a tots els públics. D’altra banda, ens encarreguem de dur a terme serveis educatius i de dinamització i d’atenció al públic de diversos museus i altres espais.

Realitzem visites guiades i tallers educatius adaptats a diferents públics en museus i equipaments culturals.
Oferim tot tipus de serveis d'atenció al públic: obertura i tancament d'espais, serveis de taquilla, coordinació de personal, etc.
Organitzem activitats i tallers per tot tipus de públics. Dissenyem, executem i avaluem propostes per dinamitzar el patrimoni cultural.
Elaborem materials didàctics perquè infants i adolescents puguin aproximar-se al patrimoni cultural.