Miques de Mirall i Veces de Colom

Activitat per a Alumnat de Batxillerat

Aquest taller està orientat a fer un treball lingüístic de l’obra de Mercè Rodoreda molt enfocat a aquells continguts que són matèria dels apartats de Comprensió lectora i Expressió escrita a les Proves d’Accés a la Universitat, així com d’oferir al professorat un model literari de treball de les diferents branques lingüístiques. És per això que en funció de quina lectura es treballa per les PAU, s’oferirà Miques de Mirall per aprofundir Mirall trencat o Veces de Colom per La plaça del diamant.

Objectius

 • Llenguatge literari

  Analitzar els mecanismes característics del llenguatge literari

 • Treballar la llengua

  Treballar la llengua a partir del contacte directe amb les obres literàries

 • Obra literària

  Descobrir l’obra literària alhora com un artefacte artístic i d’engranatge lingüístic

 • Coneixement gramatical

  Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, anàlisi i comentari de textos i, en general, en la millora de l’ús de la llengua.

 • Exigències dels diferents tipus de text

  Analitzar i reconèixer les exigències dels diferents tipus de text que possibiliti la interiorització de les diverses regles de funcionament i el seu ús conscient.

 • Relacions entre les paraules

  Analitzar les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i la seva adequació al context, amb una atenció especial als contextos acadèmics i socials.    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *